SVELAV Friåkning 1

Lavinkurs för privatpersoner (nivå 1)

Det här är en bra första kurs för alla som åker eller vill åka offpist ute på fjället. Under kursens två dagar får du grundläggande kunskaper om laviner och lavinfara på ett lättförståeligt och praktiskt sätt. Vi spenderar nästan hela kursen ute på fjället, där vi lär oss att använda metoder, information och verktyg som hjälpmedel för att fatta lavinsäkrare beslut. En bra förberedelse inför din nästa tur på fjället!

Förkunskapskrav

Kursen hålls till stor del ute på fjället. Du behöver kunna ta dig fram på skidor/splitboard på ett funktionellt sätt, det innebär att vara bekväm i terräng som lutar motsvarande en röd pist.

Kursdatum

Vinterns kursdatum har passerat.

SVELAV Friåkning 2

Lavinkurs för privatpersoner (nivå 2)

I lavinkursen SVELAV Friåkning 2 får du fördjupa och bygga på de kunskaper du fått under Friåkning 1. Du får lära dig mer om turplanering och förberedelser, gruppkommunikation, beslutsfattande, inhämtning och prioritering av information samt säkra vägval på fjället. Vi spenderar nästan all tid ute på fjället, med målet att du själv efter kursen ska kunna planera och genomföra egna toppturer och offpistskidåkning.

Förkunskapskrav
  • SVELAV Friåkning 1.

Kursen hålls till stor del ute på fjället. Du behöver kunna ta dig fram på skidor/splitboard på ett funktionellt sätt, det innebär att vara bekväm i terräng som lutar motsvarande en röd pist.

Kursdatum

Vinterns kursdatum har passerat.

SVELAV Pro 1

Lavinkurs med yrkesinriktning (nivå 1)

Vintern erbjuder många utmaningar för dig som vill bli eller redan är yrkesverksam ute på fjället. Kunskap om laviner och förmågan att undvika dem kan bli avgörande för om du kommer hem efter arbetsdagen eller inte. Oavsett om du vill bli guide, arbeta med lavinprognoser, som pistör i ett skidområde med lavinterräng, som naturbevakare eller något annat yrkesområde i fjällmiljö, är det här lavinkursen för dig.

Förkunskapskrav
  • Minst tre dagars Första Hjälpen-utbildning.
  • Det  är en fördel om du har tränat sökning med transceiver innan kursen, men inget krav.

Kursen hålls till stor del ute på fjället. Du behöver kunna ta dig fram på skidor/splitboard på ett funktionellt sätt, det innebär att vara bekväm i terräng som lutar motsvarande en röd pist.

Kursdatum

Vinterns kursdatum har passerat.

SVELAV Pro Lavinräddning

Lavinkurs med yrkesinriktning (nivå 2)

Utbildningen riktar sig främst till de som genom sin yrkesroll kan komma att ingå i en organiserad lavinräddning. Det gäller exempelvis fjällräddare, skidpatrullörer, guider, skidlärare med flera. Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna påbörja en lavinräddning, identifiera risker och vidta relevanta riskreducerande åtgärder. 

Förkunskapskrav
  • Minst tre dagars Första Hjälpen-utbildning.
  • Deltagarna bör ha tränat sökning med transceiver innan kursen.
Kursdatum

SVELAV Pro Lavinräddning hålls vintersäsongen 2023-2024 enbart på förfrågan. Företag, organisationer, föreningar och privatpersoner i grupp kan boka kursen. Skicka din bokningsförfrågan till info@kittelfjalladventure.se

SVELAV Pro 2 – Lavintekniker

Lavinkurs med yrkesinriktning (nivå 3)

Under kursen SVELAV Pro 2 i Kittelfjäll får du möta våra lavinexperter som till vardags arbetar med Naturvårdsverkets lavinprognoser som kursledare. Du kommer att utveckla dina kunskaper om snö och laviner till en professionell nivå. Du lär dig att gräva snöprofiler, samla och tolka information om lavinfara och att på ett fackmannamässigt sätt vidareförmedla och diskutera informationen med andra. Under ledning eller med hjälp av arbetsrutiner utvecklar du kunskap för att kunna ta ett visst ansvar även för andras säkerhet. Du kommer att stärka din förmåga att vidta riskreducerande åtgärder, även under försvårande omständigheter.

Förkunskapskrav
  • SVELAV Pro 1.
  • SVELAV Lavinräddning Pro
Kursdatum

SVELAV Pro 2 – Lavintekniker hålls vintersäsongen 2023-2024 enbart på förfrågan. Företag, organisationer, föreningar och privatpersoner i grupp kan boka kursen. Skicka din bokningsförfrågan till info@kittelfjalladventure.se