Loading...
Lavinkurser2021-01-19T12:33:59+00:00

SVELAV Friåkning 1

Vill du kunna göra lavinsäkrare vägval på fjället? Söka rätt på en kompis som har dragits med av snömassorna om olyckan är framme? Då är det här rätt kurs för dig!

Det här är en kanonbra första kurs för alla som åker eller vill åka offpist ute på fjället. Under kursens två dagar får du grundläggande kunskaper om laviner och lavinfara på ett lättförståeligt och praktiskt sätt. Vi spenderar nästan hela kursen ute på fjället, där vi lär oss att använda metoder, information och verktyg som hjälpmedel för att fatta lavinsäkrare beslut. En bra förberedelse och kunskap att ha inför din nästa tur på fjället!

Du lär dig identifiera lavinterräng och hur du själv kan göra lavinsäkrare vägval. Vi går också igenom hur du utför kamraträddning och övar på det praktiskt tillsammans. I detta moment går vi igenom och övar på sökning med transceiver, grävteknik och omhändertagande (lavinmedicin).

Se vår utbildningskalender för mer info om våra kurstillfällen.

SVELAV Friåkning 2

En tredagars fortsättningsutbildning med fokus på turplanering och riskhantering. Utbildningen följer ett tydligt mönster med dagliga förberedelser, genomförande och uppföljning, inspirerat av professionell systematisk hantering av lavinrisk fast på ett sätt som är anpassat  för semester och rekreation. Metodiken är tydlig och enkel att ”ta med” från kursen och använda vid egen framtida åkning.

Stort fokus läggs vid förståelse för lavinprognosernas  lavinproblem och hur deltagarna som grupp förhåller sig till aktuella sådana . Några centrala moment innefattar turplanering och förberedelser, gruppkommunikation, beslutsfattande, inhämtning och prioritering av information samt säkra vägval på fjället. Kursen är praktisk till sin karaktär och utbildningsmomenten sker i stort sett uteslutande ute på fjället. Det tydliga målet är att deltagarna är förberedda för att planera och genomföra egna toppturer och egen offpiståkning efter utbildningen.

Utbildningen är med fördel åtminstone delvis topptursbaserad men den går att genomföra även helt liftburen på utvalda lämpliga kursorter. Kontakta din instruktör för mer information angående upplägget.

Se vår utbildningskalender för mer info om våra kurstillfällen.

SVELAV Pro 1

Ta första steget till professionellt arbete i lavinterräng! SVELAV Pro 1 är grundkursen i lavinsäkerhet för dig som vill arbeta som guide eller med snö och lavinproblematik.

Den här kursen är grunden för yrkesmässigt arbete i lavinterräng. Under tre dagar lär du dig att under ledning eller med stöd av arbetsrutiner, utveckla din förmåga att fatta lavinsäkrare beslut och identifiera lavinrisker i din arbetsmiljö på fjället. Du utvecklar din förmåga att tolka, använda och förmedla information om lavinfarlig terräng och aktuell lavinfara, såväl som att tolka och använda väderinformation, grunderna i snö och snöstabilitetsbedömning och hur mänskliga faktorer påverkar beslut och handling.

Du ska innan kursens slut kunna genomföra en effektiv och säker kamraträddning, överlämna ansvaret till organiserad räddning och delta i en organiserad räddning under ledning.

Du lär dig om hur olyckor och incidenter ska rapporteras och hur du lämnar in intressanta observationer. I kursen ingår också information om styrande lagstiftning.

Kursen innehåller en teoretisk och en praktisk examination.

Förkunskapskrav

Du ska kunna åka offpist samt ha god kondition. Du bör ha tränat sökning med transceiver innan kursen.

Se vår utbildningskalender för mer info om våra kurstillfällen.

SVELAV Pro Lavinräddning

Utbildning Lavinräddning med fokus på att delta i en organiserad lavinräddningsinsats.

Övergripande utbildningsmål

Utbildningen riktar sig främst till de som genom sin yrkesroll kan komma att ingå i en organiserad lavinräddning. Det gäller exempelvis fjällräddare, skidpatrullörer, guider, skidlärare med flera.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna påbörja en lavinräddning, identifiera risker och vidta relevanta riskreducerande åtgärder.

Förkunskapskrav

Utbildning i första hjälpen i terräng (minimum tre dagar inklusive HLR)

Se vår utbildningskalender för mer info om våra kurstillfällen.

SVELAV Pro 2 – Lavintekniker

Vill du förbereda dig för självständigt yrkesmässigt arbete i lavinterräng? Kunna samla och tolka information om lavinfara, värdera risker för laviner och bedöma lavinfara?

Under kursen SVELAV Pro 2 i Kittelfjäll kommer du att utveckla dina kunskaper om snö och laviner till en professionell nivå. Du lär dig att gräva snöprofiler, samla och tolka information om lavinfara och att på ett fackmannamässigt sätt vidareförmedla och diskutera informationen med andra. Under ledning eller med hjälp av arbetsrutiner utvecklar du kunskap för att kunna ta ett visst ansvar även för andras säkerhet. Du kommer att stärka din förmåga att vidta riskreducerande åtgärder, även under försvårande omständigheter. Efter kursen ska du kunna genomföra kamraträddning, även under försvårande omständigheter, överlämna ansvaret till organiserad räddning och delta i organiserad räddning.

Kursen avslutas med teoriprov och praktisk examen.

Förkunskapskrav

  • Svelav Pro 1, SLAO Lavin 1 eller motsvarande utbildning.
  • SVELAV Lavinräddning Pro eller motsvarande utbildning.
  • Deltagarna måste kunna åka offpist samt ha god kondition.
  • Deltagarna måste vara duktiga på sökning med transceiver, sond och spade.

Kurstillfällen

Se vår utbildningskalender för mer info om våra kurstillfällen.

NYHETER

Följ med oss in i vår verksamhet – här hittar du artiklar om sånt vi gör och intervjuer med personer som har varit med på våra turer, kurser och andra aktiviteter. Du får träffa våra guider och lavinexperter som jobbar med Naturvårdsverkets lavinprognoser.

Till toppen