Laddar Evenemang

Vill du förbereda dig för självständigt yrkesmässigt arbete i lavinterräng? Kunna samla och tolka information om lavinfara, värdera risker för laviner och bedöma lavinfara?

Under kursen SVELAV Pro 2 i Kittelfjäll, med lavinexpert Stefan Lundin som huvudinstruktör, kommer du att utveckla dina kunskaper om snö och laviner till en professionell nivå. Du lär dig att gräva snöprofiler, samla och tolka information om lavinfara och att på ett fackmannamässigt sätt vidareförmedla och diskutera informationen med andra. Under ledning eller med hjälp av arbetsrutiner utvecklar du kunskap för att kunna ta ett visst ansvar även för andras säkerhet. Du kommer att stärka din förmåga att vidta riskreducerande åtgärder, även under försvårande omständigheter.

En lavintekniker utför fältobservationer och samlar in information om lavinaktivitet, snötäcket och vädret. Arbetet i fält sker systematiskt och observationerna dokumenteras på ett strukturerat och standardiserat sätt. En stor del av kurstiden sker ute  på fjället. En nästan lika stor del av kursen sker inomhus i skolbänken. En lavintekniker kan arbeta exempelvis med observatörsarbete inom lavinprognostjänst, i skidpatrull på skidanläggning eller som lavinspecialist inom Försvarsmakten.

Utbildningen inkluderar ett flertal examensprov.

Ungefärliga kurstider är 8.00-17.30 varje dag, men detta kan variera beroende på förutsättningar. Kurstid med instruktör cirka 60 timmar över 7 dagar. Tid för egna studier tillkommer, cirka 8 timmar, kvällstid under kursen.

 

Om kursledaren

Stefan Lundin är lavinexpert och områdesansvarig för Naturvårdsverkets lavinprognoser i Södra Lapplandsfjällen. Han har arbetat som guide i Kittelfjäll sedan mer än 20 år tillbaka och har ett förflutet som professionell snowboardåkare. Han är examinerad fjälledare, lavinräddare (AvSAR) och lavinexpert (CAA L2/SVELAV Pro 3).

 

Förkunskapskrav

 • Svelav Pro 1 eller motsvarande utbildning från etablerad organisation i annat land (behöver valideras).
 • SVELAV Lavinräddning Pro eller motsvarande utbildning från etablerad organisation i annat land (behöver valideras).
 • Kunna åka offpist samt ha god kondition.
 • Vara duktig på sökning med transceiver, sond och spade.
 • Goda engelska språkkunskaper (kursen hålls på svenska, men innehåller engelska begrepp och visst kursmaterial på engelska).

 

Detaljerade utbildningsmål för deltagare

 • Ha förståelse för hur, var och när laviner uppstår.
 • Förståelse för begreppet lavinfara och risker för människor.
 • Kunna beskriva och klassificera lavinterräng.
 • Kunna beskriva hur snötäckets egenskaper påverkar lavinfaran.
 • Kunna beskriva och inhämta relevant väderinformation.
 • Kunna inhämta relevant information om snötäcket och lavinaktivitet.
 • Kunna självständigt och yrkesmässigt prioritera relevansen vid inhämtandet av ovanstående data.
 • Kunna bedöma och kommunicera en korrekt lavinfara.
 • Kunna använda riskreducerande åtgärder.
 • Ha förståelse för hur mänskliga faktorer påverkar individen och arbetet.
 • Ha förståelse för den nordamerikanska lavinskalan och kännedom om den europeiska varianten.
 • Ha förståelse för hur det yrkesmässiga arbetet anpassas efter rådande förhållanden.
 • Känna till det svenska rapportsystemet för att utbyta info om väder, snö och laviner.
 • Känna till styrande lagstiftning inom området, produktsäkerhetslag, arbetsmiljölagstiftning.
 • Kunna självständigt genomföra en kamraträddning och överlämna till organiserad räddning.

 

Kursavgift

15500kr inkl. moms. Kostnad för liftkort tillkommer.

I kursavgiften ingår kurslitteratur (Staying alive in avalanche terrain av Bruce Tremper och kursmaterial), OGRS-manual, fältbok, anteckningsmaterial, pennor, väska att förvara snöstuderingskit i, meterstock, termometer, snöraster och lupp.

Vid behov kan du låna lavinryggsäck, spade, sond, transceiver och snösåg under kurstiden. (Den utrustning du vill låna anges i anmälan.)

 

Praktisk info

Att ta med: skid- eller splitboardutrustning, stighudar, hjälm, första förband, klädsel för att vara utomhus på vinterfjället, förstärkningsplagg, termos, skidglasögon. Ta med egen lavinsäkerhetsutrustning (lavinryggsäck, transceiver, spade och sond) och snösåg om du har sådan (ange i anmälan om du saknar något och behöver låna).

Mat och boende ingår ej i kursavgiften. För info om mat och boende alternativ, titta in på kittelfjall.com.

Bra att ha med, men inte obligatoriskt för kursen: egen dator (för att prova på att lägga in en snöprofil i SnowPilot och se hur InfoEx ser ut), GPS/höjdmätare, fjällkarta (AC4 Fatmomakke-Saxnäs) och kompass.

 

Anmälan


  LavinryggsäckTransceiverSpadeSondSnösåg

   
  Hälsodeklaration och närmast anhörig

   
  Här hittar du Bokningsvillkor för kurs.
  Jag har läst och godkänner bokningsvillkoren.

  Här hittar du Risker vid verksamhet i fjällmiljö.
  Jag har läst och förstått Risker vid verksamhet i fjällmiljö

   

   
  Inbetalning av deltagaravgift
  I samband med att du skickar in din anmälan ska också kursavgiften betalas till Bankgiro: 825-8543. Märk betalningen med ditt för- och efternamn.
  Du kommer att få ett kvitto på din inbetalning så snart insättningen syns på vårt BG (detta tar normalt 1-2 arbetsdagar). Kvitto och anmälningsbekräftelse skickas till den mailadress du har angivit i anmälan.

  Jag har betalt in kursavgiften till Bankgiro: 825-8543.

   
  Klicka på knappen nedan för att skicka in din anmälan.