Bokning & kontakt

Bokning av turer och offpistguidning sker via telefon eller mail. Kurser bokas via vår utbildningskalender.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar inför en bokning!

Tel: 070-3763158

info@kittelfjalladventure.se

FAQ

Här hittar du svar på vanliga frågor, bokningsvilkor mm. Saknar du någon information, hör av dig så berättar vi gärna mer!

Den här informationen är tänkt att informera deltagare vid våra aktiviteter om vilka risker som finns i samband med aktiviteter i fjällterräng. Kittelfjäll Adventures guider och/eller kursledare har alltid ansvar för att ta hand om gruppen, men risker för skador på person eller utrustning kan aldrig uteslutas fullständigt och den här informationen är till för att du ska få en inblick i några av de risker som finns vid turer i fjällmiljö.

Skador på utrustning

Våra kläder och utrustning utsätts för slitage när vi är ute på fjället som gör att de kan skadas. Exempel på saker som kan hända är att bindningar går sönder, dragkedjor på kläder slutar fungera eller att revor i kläder uppstår. Det är därför bra att kolla igenom sin utrustning och kläder innan turen och åtgärda eventuella svagheter, så som att dra åt skruvar i pjäxor och bindningar.

Som deltagare ansvarar du för att dina kläder och utrustning är anpassad till den aktivitet du ska delta på och att inspektera att utrustningen fungerar som den ska inför aktiviteten. Har du frågor eller funderingar om vilka kläder eller utrustning som behövs för aktiviteten du ska delta vid är du välkommen att höra av dig, vi hjälper gärna till!

Skador på person

Skador på människor under turer på fjället kan vara av både mer eller mindre allvarlig karaktär. Exempel på när personskada kan uppstå är fall vid skid-, snowboard eller splitboardåkning eller om en deltagare åker in i en annan deltagare eller ett föremål i terrängen. Tyvärr kan det värsta tänkbara scenariot, dödsfall, inte uteslutas. Exempel på några skador som kan uppstå är:

  • Skavsår
  • Stukningar eller benbrott
  • Brännskador
  • Skrubb- och skärsår
  • Nedkylning eller köldskador
  • Illamående eller orkeslöshet vid dåligt vätske- eller matintag eller överansträngning

Väder

Yttre omständigheter som väder kan påverka säkerheten på turen och har därför effekt på utformningen av våra aktiviteter och eventuella förändringar i planeringen ute i fält. Fjällvädret kan förändras snabbt och kan vara extremt. Kraftig vind, nederbörd och skiftande temperaturer är vanligt på fjället. Det är viktigt att klä sig rätt och ta med kläder och utrustning för det väder som kan förväntas. Hur en bör vara klädd och vad en bör ha med sig varierar mellan säsongerna och från aktivitet till aktivitet.

Laviner

Kittelfjäll Adventures lavinexperter gör dagligen lavinriskbedömningar och vi anpassar verksamheten efter rådande förutsättningar. Laviner kan orsaka så väl allvarliga skador som dödsfall.

Om du inte har egen säkerhetsutrustning får du låna lavinryggsäck, tranceiver, spade och sond vid alla Kittelfjäll Adventures aktiviteter i lavinerräng. Vi går igenom hur säkerhetsutrustningen fungerar inför vår aktivitet på fjället. Denna utrustning är obligatorisk vid våra aktiviteter i lavinterräng, men är ingen garanti för att överleva en lavin.

Fjällterräng

Terrängen i fjällen erbjuder många risker, tex. finns uppstickande stenar, klippor, hängdrivor, träd, stubbar, raviner och vattendrag. På vissa platser kan det också finnas stängsel, diken, avstängningar eller andra mänskligt tillverkade föremål som kan innebära risk. På vinterhalvåret kan flera av dessa vara begravda under snön.

Uppmärksamhet & uppförande

Våra guider och/eller kursledare förväntar sig att du som deltagare är uppmärksam och närvarande under våra aktiviteter. Du är skyldig att följa de anvisningar, ordningsregler och säkerhetsinstruktioner som lämnas av gudie och/eller kursledare för din egen och andras säkerhets skull. Deltagaren får inte lämna gruppen utan tillåtelse från ledaren/ledarna, då det exempelvis kan innebära risk att förlora kontakt med gruppen eller att hamna vilse. Du förväntas uppträda respektfullt gentemot andra deltagare på kursen och inte uppträda diskriminerande. Det är upp till guiden och/eller kursledaren att avgöra om en deltagare tvingas avbryta en aktivitet.

Säkerhet

Det är viktigt att du som deltagare följer de säkerhetsanvisningar som guiden och/eller kursledaren ger och vara uppmärksam under säkerhetsgenomgångar. Det är nödvändigt för att inte äventyra gruppens eller din egen säkerhet. Överträdelse kan innebära att deltagaren tvingas avbryta turen – eller i värsta fall, att en olycka inträffar.

En räddningsinsats eller ett eftersök kan ta lång tid på grund av svår terräng eller dåligt väder.

Alkohol & drogpolicy

Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger vid våra aktiviteter. Det innebär inte bara att du inte får förtära alkohol eller droger under aktiviteten, utan också att din bedömningsförmåga eller fysiska kapacitet inte är nedsatt pga. tidigare bruk.

Vi vill alltid att du kontaktar oss per telefon på 070-3763158 om du vill att barn eller ungdomar ska delta i någon av våra aktiviteter. Oftast är det möjligt, men varje aktivitet kräver olika förkunskaper, förmågor och erfarenhet, vilket gör att vi i dialog med vårdnadshavare vill försäkra oss om att det aktuella barnet/barnen eller ungdomen/ungdomarna kan delta på ett tryggt sätt i den tänkta aktiviteten.

För att personer under 18 år ska kunna delta i våra aktiviteter krävs underskrift av målsman i dokumentet som länkas här. Dokumentet kan lämnas till Kittelfjäll Adventures ansvarige vid aktivitetens start eller mailas på förhand till info@kittelfjalladventure.se

Vi förbehåller oss rätten att i varje enskilt fall avgöra om en person under 18 år kan delta själv vid en aktivitet eller om målsman måste vara närvarande.

1a. Anmälan och betalning

Anmälan till kurs sker i anmälningsformuläret för aktuell kurs i vår utbildningskalender. På kurssidan för aktuell kurs framgår vad som ingår i kursavgiften. Betalning av kursavgift ska ske i samband med anmälan till vårt Bankgiro: 825-8543 och inkludera för- och efternamn som referens. Din inbetalning tillsammans med fullständigt ifylld info i kursanmälan bekräftar din plats på kursen. En skriftlig bokningsbekräftelse och kvitto på betalning kommer till den e-post adress du angivit i din anmälan, normalt inom 3 arbetsdagar.

1b. Anmälan av deltagare under 18 år

Kittelfjäll Adventure AB vill alltid att du kontaktar oss per telefon på 070-3763158 om du vill att barn eller ungdomar ska delta i någon av våra aktiviteter. Oftast är det möjligt, men varje aktivitet kräver olika förkunskaper, förmågor och erfarenhet, vilket gör att vi i dialog med vårdnadshavare vill försäkra oss om att det aktuella barnet/barnen eller ungdomen/ungdomarna kan delta på ett tryggt sätt i den tänkta aktiviteten.

För att personer under 18 år ska kunna delta i leverantörens aktiviteter krävs underskrift av målsman i dokumentet som länkas här. Dokumentet kan lämnas till Kittelfjäll Adventure ABs ansvarige vid aktivitetens start eller mailas på förhand till info@kittelfjalladventure.se

Kittelfjäll Adventure ABs förbehåller oss rätten att i varje enskilt fall avgöra om en person under 18 år kan delta själv vid en aktivitet eller om målsman måste vara närvarande.

Anmälan till kurs sker i anmälningsformuläret för aktuell kurs i vår utbildningskalender. På kurssidan för aktuell kurs framgår vad som ingår i kursavgiften. Betalning av kursavgift ska ske i samband med anmälan till vårt BG och inkludera för- och efternamn som referens. Din inbetalning tillsammans med fullständigt ifylld info i kursanmälan bekräftar din plats på kursen. En skriftlig bokningsbekräftelse och kvitto på betalning kommer till den e-post adress du angivit i din anmälan, normalt inom 3 arbetsdagar.

2. Ansvarig arrangör

Ansvarig arrangör är Kittelfjäll Adventure AB, Org nr 556877-9762.

Tel: 070-350 66 38, info@kittelfjalladventure.se, www.kittelfjalladventure.se

Bankgiro: 825-8543

3a. Ångerrätt för privatpersoner

Om beställaren är privatperson har denne rätt att ångra sitt köp i upp till 14 dagar efter anmälan. Avanmälan inom 14 dagar efter beställning ska ske skriftligen till info@kittelfjalladventure.se varpå hela kursavgiften återbetalas. Köpeavtalet är efter 14 dagar bindande enligt distansavtalslagen.

Om anmälan och betalning sker närmare kursstart än 14 dagar gäller ångerrätt fram till kursstart. Avanmälan ska i detta fall ske före kursstart skriftligen till info@kittelfjalladventure.se varpå hela kursavgiften återbetalas.

3b. Ångerrätt för företag

Företag omfattas inte av ångerrätten.

4a. Avbokning & återbetalning för privatpersoner

Vid avbokning av kurser tidigare än 30 dagar innan kursstart återbetalas 60% av kursavgiften. Avbokning ska ske skriftligen till info@kittelfjalladventure.se senast 30 dagar före kursstart. Vid senare avbokning behåller Kittelfjäll Adventure AB hela kursavgiften.

Vid avbokning i samband med akut sjukdom eller skada återbetalas 80% av kursavgiften under förutsättning att villkoren i detta stycke uppfylls. Avbokning ska ske före kursstart till info@kittelfjalladventure.se och läkarintyg ska inkomma till samma e-postadress inom en vecka efter avbokning. Av läkarintyget ska tydligt framgå: undersökningsdatum, behandlande läkare, diagnos och en läkarbedömning som påvisar att deltagaren ej kan delta på kursen av medicinska anledningar.

4b. Avbokning & återbetalning för företag

Vid avbokning i samband med anmäld deltagares akuta sjukdom eller skada återbetalas 80% av kursavgiften för denne, under förutsättning att villkoren i detta stycke uppfylls. Avbokning ska ske före kursstart till info@kittelfjalladventure.se och läkarintyg ska inkomma till samma e-postadress inom en vecka efter avbokning. Av läkarintyget ska tydligt framgå: undersökningsdatum, behandlande läkare, diagnos och en läkarbedömning som påvisar att deltagaren ej kan delta på kursen av medicinska anledningar.

Vid övriga avbokningar behåller Kittelfjäll Adventure hela kursavgiften.

5. Försäkringar

Beställaren ombesörjer själv att ha fullgott försäkringsskydd under aktiviteten. Deltagaren rekommenderas att se över sin olycksfallsförsäkring så att den täcker offpistskidåkning samt vid behov sin reseförsäkring.

6 . Särskilda önskemål vid bokning

Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. mat, lån eller hyra av utrustning etc. skall det framföras vid bokningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

7. Värdefull egendom

Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen, skall beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

8. Deltagarens ansvar inför och under kursen

Deltagaren är skyldig att läsa dokumentationen med rubrik Risker vid verksamhet i fjällmiljö som återfinns på kittelfjalladventure.se/boka innan kursstart, för att informera sig om de risker som finns i samband med vistelse i fjällterräng.

Deltagaren är skyldig att följa de anvisningar, ordningsregler och säkerhetsinstruktioner som lämnas av guide och/eller kursledare. Deltagaren förväntas uppträda respektfullt gentemot andra deltagare på kursen och att inte uppträda diskriminerande. Deltagaren ska vara nykter och ej påverkad av droger under arrangemanget.

Ansvarig guide och/eller kursledare har rätt att avvisa en deltagare som utgör fara för sig själv eller någon annan eller om deltagare bryter mot något av ovanstående. I förekommande fall återbetalas ej kursavgiften.

Deltagare som efter det att kursen påbörjats avviker från kurs är skyldig att meddela detta till Kittelfjäll Adventure AB.

9. Vållande av skada

Beställaren är ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

10. Behandling av personuppgifter

Kittelfjäll Adventure AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas via avtalet som ingås i och med att du anmäler dig till någon av våra kurser. Uppgifterna samlas in direkt från dig som kursdeltagare och utgörs av kontaktuppgifter (namn, e-postadress, adress och telefonnummer) och övriga för vardera kurs relevanta uppgifter, som behövs för att kunna fullgöra avtalet mellan Kittelfjäll Adventure AB och dig, dels för administration av kursdeltagandet, dels för din trygghet under kurstiden och dels för tillhandahållande av kursintyg över din/dina kurser. Uppgifter som är relevanta för din trygghet under kursen kan exempelvis omfatta kontaktuppgifter till närmast anhörig, relevant medicinsk information eller liknande. Uppgifter relevanta för din trygghet under kursen raderas direkt efter genomförd kurs.

Som registrerad har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande till personuppgiftsbehandlingen. Detta gör du genom att kontakta Kittelfjäll Adventure AB, skriftligen till info@kittelfjalladventure.se eller på telefon 070-3763158. Observera dock att ett återkallande av ditt medgivande medför att dina uppgifter om genomförda kurser samt kursintyg om detta då kommer att raderas ur vårt system. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

I samband med SVELAV-kurser registrerar vi också ditt namn och din mailadress hos SVELAV. Detta görs för att du ska kunna få ett intyg på genomförd kurs och för att vi ska kunna skicka ut en utvärdering till dig efter avslutad kurs. För information om personuppgiftsbehandling, begäran om rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter hos SVELAV hänvisar vi till www.svelav.se där du hittar aktuella kontaktuppgifter.

Vid våra aktiviteter tas ibland foton med syfte att visa upp vår verksamhet för allmänheten, i vår marknadsföring och genom våra informationskanaler. Genom att godkänna våra bokningsvillkor godkänner du också förvaring och publicering av dessa bilder. Vill du inte vara med på några fotografier meddelar du din guide och/eller kursledare om detta på plats så respekteras din önskan.

Foton är att betrakta som personuppgifter. Som registrerad har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande till personuppgiftsbehandlingen, dvs. både lagring och publicering av foton. Detta gör du genom att kontakta Kittelfjäll Adventure AB, skriftligen till info@kittelfjalladventure.se eller på telefon 070-3763158. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

11. Avbeställning gjord av leverantören

Leverantören reserverar sig för att i vissa situationer vara tvungen att ställa in aktivitet. Om det inte går att hitta ett nytt datum som passar beställaren återbetalas hela den summa som beställaren betalat till leverantören.

12. Ändringar i arrangemanget

Kittelfjäll Adventure AB ansvarar för att arrangemanget så långt det är möjligt stämmer överens med beskrivningen. Kittelfjäll Adventure AB får ändra villkoren för arrangemanget i den mån deltagaren kan erbjudas likvärdiga tjänster. Detta kan tex. innebära ändringar i schema eller upplägg vid väderförändringar eller annat utanför Kittelfjäll Adventures kontroll som kräver att vi anpassar verksamheten.

13. Reservation för prisändringar

Om kostnader enligt beställningen ökar till följd av ökade skatter, devalvering, myndigheters beslut eller därmed liknande omständigheter har leverantören rätt att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Om leverantören vill reservera sig mot prishöjningar av andra skäl än vad som anges ovan, skall leverantören vid bokningstillfället tydligt ange att prisförändringar kan komma att ske. Leverantören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.

14. Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

15. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Tack för din bokning!

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig!

070-3763158 eller info@kittelfjalladventure.se

Dessa bokningsvillkor gäller från och med 2020-01-01 tillsvidare.

Kittelfjäll Adventure AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas via avtalet som ingås i och med att du anmäler dig till någon av våra kurser. Uppgifterna samlas in direkt från dig som kursdeltagare och utgörs av kontaktuppgifter (namn, e-postadress, adress och telefonnummer) och övriga för vardera kurs relevanta uppgifter, som behövs för att kunna fullgöra avtalet mellan Kittelfjäll Adventure AB och dig, dels för administration av kursdeltagandet, dels för din trygghet under kurstiden och dels för tillhandahållande av kursintyg över din/dina kurser. Uppgifter som är relevanta för din trygghet under kursen kan exempelvis omfatta kontaktuppgifter till närmast anhörig, relevant medicinsk information eller liknande. Uppgifter relevanta för din trygghet under kursen raderas direkt efter genomförd kurs.

Som registrerad har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande till personuppgiftsbehandlingen. Detta gör du genom att kontakta Kittelfjäll Adventure AB, skriftligen till info@kittelfjalladventure.se eller på telefon 070-3763158. Observera dock att ett återkallande av ditt medgivande medför att dina uppgifter om genomförda kurser samt kursintyg om detta då kommer att raderas ur vårt system. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

I samband med SVELAV-kurser registrerar vi också ditt namn och din mailadress hos SVELAV. Detta görs för att du ska kunna få ett intyg på genomförd kurs och för att vi ska kunna skicka ut en utvärdering till dig efter avslutad kurs. För information om personuppgiftsbehandling, begäran om rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter hos SVELAV hänvisar vi till www.svelav.se där du hittar aktuella kontaktuppgifter.

Vid våra aktiviteter tas ibland foton med syfte att visa upp vår verksamhet för allmänheten, i vår marknadsföring och genom våra informationskanaler. Genom att godkänna våra bokningsvillkor godkänner du också förvaring och publicering av dessa bilder. Vill du inte vara med på några fotografier meddelar du din guide och/eller kursledare om detta på plats så respekteras din önskan.

Foton är att betrakta som personuppgifter. Som registrerad har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande till personuppgiftsbehandlingen, dvs. både lagring och publicering av foton. Detta gör du genom att kontakta Kittelfjäll Adventure AB, skriftligen till info@kittelfjalladventure.se eller på telefon 070-3763158. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.