Bokning & kontakt

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar inför en bokning! Då våra guider är ute på fjället om dagarna och har svårt att svara i telefon, ber vi dig/er att ta en första kontakt via formuläret nedan eller maila info@kittelfjalladventure.se (ange ditt telefonnummer om du önskar att vi ringer upp så gör vi gärna det).

Kurser bokas via vår utbildningskalender.

   
  Klicka på knappen nedan för att skicka ditt meddelande.

  FAQ

  Här hittar du svar på vanliga frågor, bokningsvilkor mm. Saknar du någon information, hör av dig så berättar vi gärna mer!

  Den här informationen är tänkt att informera deltagare vid våra aktiviteter om vilka risker som finns i samband med aktiviteter i fjällterräng. Kittelfjäll Adventures guider och/eller kursledare har alltid ansvar för att ta hand om gruppen, men risker för skador på person eller utrustning kan aldrig uteslutas fullständigt och den här informationen är till för att du ska få en inblick i några av de risker som finns vid turer i fjällmiljö.

  Skador på utrustning

  Våra kläder och utrustning utsätts för slitage när vi är ute på fjället som gör att de kan skadas. Exempel på saker som kan hända är att bindningar går sönder, dragkedjor på kläder slutar fungera eller att revor i kläder uppstår. Det är därför bra att kolla igenom sin utrustning och kläder innan turen och åtgärda eventuella svagheter, så som att dra åt skruvar i pjäxor och bindningar.

  Som deltagare ansvarar du för att dina kläder och utrustning är anpassad till den aktivitet du ska delta på och att inspektera att utrustningen fungerar som den ska inför aktiviteten. Har du frågor eller funderingar om vilka kläder eller utrustning som behövs för aktiviteten du ska delta vid är du välkommen att höra av dig, vi hjälper gärna till!

  Skador på person

  Skador på människor under turer på fjället kan vara av både mer eller mindre allvarlig karaktär. Exempel på när personskada kan uppstå är fall vid skid-, snowboard eller splitboardåkning eller om en deltagare åker in i en annan deltagare eller ett föremål i terrängen. Tyvärr kan det värsta tänkbara scenariot, dödsfall, inte uteslutas. Exempel på några skador som kan uppstå är:

  • Skavsår
  • Stukningar eller benbrott
  • Brännskador
  • Skrubb- och skärsår
  • Nedkylning eller köldskador
  • Illamående eller orkeslöshet vid dåligt vätske- eller matintag eller överansträngning

  Väder

  Yttre omständigheter som väder kan påverka säkerheten på turen och har därför effekt på utformningen av våra aktiviteter och eventuella förändringar i planeringen ute i fält. Fjällvädret kan förändras snabbt och kan vara extremt. Kraftig vind, nederbörd och skiftande temperaturer är vanligt på fjället. Det är viktigt att klä sig rätt och ta med kläder och utrustning för det väder som kan förväntas. Hur en bör vara klädd och vad en bör ha med sig varierar mellan säsongerna och från aktivitet till aktivitet.

  Laviner

  Kittelfjäll Adventures lavinexperter gör dagligen lavinriskbedömningar och vi anpassar verksamheten efter rådande förutsättningar. Laviner kan orsaka så väl allvarliga skador som dödsfall.

  Om du inte har egen säkerhetsutrustning får du låna lavinryggsäck, tranceiver, spade och sond vid alla Kittelfjäll Adventures aktiviteter i lavinerräng. Vi går igenom hur säkerhetsutrustningen fungerar inför vår aktivitet på fjället. Denna utrustning är obligatorisk vid våra aktiviteter i lavinterräng, men är ingen garanti för att överleva en lavin.

  Fjällterräng

  Terrängen i fjällen erbjuder många risker, tex. finns uppstickande stenar, klippor, hängdrivor, träd, stubbar, raviner och vattendrag. På vissa platser kan det också finnas stängsel, diken, avstängningar eller andra mänskligt tillverkade föremål som kan innebära risk. På vinterhalvåret kan flera av dessa vara begravda under snön.

  Uppmärksamhet & uppförande

  Våra guider och/eller kursledare förväntar sig att du som deltagare är uppmärksam och närvarande under våra aktiviteter. Du är skyldig att följa de anvisningar, ordningsregler och säkerhetsinstruktioner som lämnas av gudie och/eller kursledare för din egen och andras säkerhets skull. Deltagaren får inte lämna gruppen utan tillåtelse från ledaren/ledarna, då det exempelvis kan innebära risk att förlora kontakt med gruppen eller att hamna vilse. Du förväntas uppträda respektfullt gentemot andra deltagare på kursen och inte uppträda diskriminerande. Det är upp till guiden och/eller kursledaren att avgöra om en deltagare tvingas avbryta en aktivitet.

  Säkerhet

  Det är viktigt att du som deltagare följer de säkerhetsanvisningar som guiden och/eller kursledaren ger och vara uppmärksam under säkerhetsgenomgångar. Det är nödvändigt för att inte äventyra gruppens eller din egen säkerhet. Överträdelse kan innebära att deltagaren tvingas avbryta turen – eller i värsta fall, att en olycka inträffar.

  En räddningsinsats eller ett eftersök kan ta lång tid på grund av svår terräng eller dåligt väder.

  Alkohol & drogpolicy

  Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger vid våra aktiviteter. Det innebär inte bara att du inte får förtära alkohol eller droger under aktiviteten, utan också att din bedömningsförmåga eller fysiska kapacitet inte är nedsatt pga. tidigare bruk.

  Bokningsvillkor
  Dessa allmänna villkor gäller mellan Kittelfjäll Adventure AB, nedan angivet som Kittelfjäll Adventure och Beställaren, som själv eller genom annan träffar avtal med Kittelfjäll Adventure enligt vad som angetts i bekräftelsen av din bokning. Avtalet kan gälla guidade aktiviteter, kurser, köp av andra produkter och tjänster eller en kombination av dessa.

  Inför bokning – Har du frågor och funderingar?
  Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar inför en bokning! Då våra guider och kursledare är ute på fjället om dagarna har de svårt att svara i telefon. Vi ber dig/er därför att ta en första kontakt via det här formuläret eller maila info@kittelfjalladventure.se – ange ditt telefonnummer om du önskar att vi ringer upp så gör vi gärna det.

  1a. Bokning och betalning av guidade aktiviteter
  Beställaren kontaktar Kittelfjäll Adventure inför en bokning via formuläret här eller genom e-post till info@kittelfjalladventure.se. När eventuella frågor är besvarade får Beställaren en bokningslänk från Kittelfjäll Adventure. På länken fyller Beställaren i uppgifter om sig och sin bokning. Denna länk ska fyllas i av alla personer i ett sällskap, var för sig, vid gruppbokningar. Uppgifterna som lämnas är information som Kittelfjäll Adventure behöver för att kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot Beställaren och omfattar bland annat varje deltagares kontaktuppgifter, kontaktinformation till närmast anhörig och andra uppgifter relevanta för respektive aktivitet. Det är först när detta underlag kommit in till oss du som Beställare har fullgjort din bokning.

  I respektive beskrivning av guidade aktiviteter på hemsidan, framgår aktuellt pris och vad som ingår i detta. I priset som visas på hemsidan ingår en administrativ avgift på 500kr/deltagare. Betalning sker efter genomförd aktivitet, antingen genom kortbetalning på plats (Visa/Mastercard/American Express), kontant eller faktura.

  Särskilda bokningsregler gäller för personer under 18 år. För information se 1c. Bokning för personer under 18 år.

  1b. Bokning och betalning av kurs
  Bokning av kurs sker i anmälningsformuläret för aktuell kurs i vår utbildningskalender. På kurssidan för aktuell kurs framgår vad som ingår i kursavgiften.

  Betalning av kursavgift ska ske i samband med bokning till vårt Bankgiro: 825-8543 och inkludera för- och efternamn som referens. Din inbetalning tillsammans med fullständigt ifylld info i kursanmälan bekräftar din plats på kursen.

  En skriftlig bokningsbekräftelse och kvitto på betalning kommer till den e-post adress du angivit i din anmälan, normalt inom 3 arbetsdagar.

  Särskilda bokningsregler gäller för personer under 18 år. För information se 1c. Bokning för personer under 18 år.

  1c. Bokning för personer under 18 år
  Kittelfjäll Adventure vill alltid att du som vårdnadshavare kontaktar oss per telefon på 070-693 58 64 om du vill att barn eller ungdomar under 18 år ska delta i någon av våra aktiviteter. Oftast är det möjligt, men varje aktivitet kräver olika förkunskaper, förmågor och erfarenhet, vilket gör att vi i dialog med vårdnadshavare vill försäkra oss om att det aktuella barnet/barnen eller ungdomen/ungdomarna kan delta på ett tryggt sätt i den tänkta aktiviteten.

  För att personer under 18 år ska kunna delta i våra aktiviteter krävs underskrift av målsman i dokumentet som länkas här. Det ifyllda dokumentet mailas före bokad aktivitets start till info@kittelfjalladventure.se

  Kittelfjäll Adventure förbehåller oss rätten att i varje enskilt fall avgöra om en person under 18 år kan delta vid en aktivitet och om denne kan delta själv eller om målsman måste vara närvarande under aktiviteten.

  I övrigt sker bokning på samma sätt som beskrivits i 1a. Bokning och betalning av guidade aktiviteter eller 1b. Bokning och betalning av kurs.

  2. Ansvarig arrangör
  Ansvarig arrangör är Kittelfjäll Adventure AB, Org nr 556877-9762.
  Tel: 070-376 31 58, info@kittelfjalladventure.se, www.kittelfjalladventure.se
  Bankgiro: 825-8543

  3a. Avbokning av guidad aktivitet för privatpersoner
  Avbokning kan göras fram till aktivitetens start och ska ske skriftligen före aktivitetens start till info@kittelfjalladventure.se

  Vid avbokning enligt ovan betalar Beställaren endast den administrativa avgiften på 500kr/deltagare till Kittelfjäll Adventure, vilken faktureras Beställaren när avbokning skett enligt ovan beskrivning.

  3b. Avbokning av guidad aktivitet för företag
  Avbokning kan göras fram till aktivitetens start och ska ske skriftligen före aktivitetens start till info@kittelfjalladventure.se

  Vid avbokning enligt ovan betalar Beställaren endast den administrativa avgiften på 500kr/deltagare till Kittelfjäll Adventure, vilken faktureras Beställaren när avbokning skett enligt ovan beskrivning.

  3a. Avbokning & återbetalning av kurs för privatpersoner
  Vid avbokning av kurser tidigare än 30 dagar innan kursstart återbetalas 60% av kursavgiften. Avbokning ska ske skriftligen till info@kittelfjalladventure.se senast 30 dagar före kursstart. Vid senare avbokning behåller Kittelfjäll Adventure AB hela kursavgiften.

  3b. Avbokning & återbetalning av kurs för företag
  Vid avbokning behåller Kittelfjäll Adventure hela kursavgiften.

  4. Försäkringar
  Beställaren ombesörjer själv att ha fullgott försäkringsskydd under aktiviteten. Beställaren rekommenderas att se över sin olycksfallsförsäkring så att den täcker offpistskidåkning samt vid behov sin reseförsäkring.

  5. Särskilda önskemål vid bokning
  Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. mat, lån eller hyra av utrustning etc. skall det framföras vid bokningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

  6. Värdefull egendom
  Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen, skall beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

  7. Beställarens ansvar inför och under aktiviteten
  Beställaren är skyldig att läsa Risker vid verksamhet i fjällmiljö som återfinns på kittelfjalladventure.se/boka innan aktivitetens start, för att informera sig om de risker som finns i samband med vistelse i fjällterräng.

  Beställaren är skyldig att följa de anvisningar, ordningsregler och säkerhetsinstruktioner som lämnas av guide, kursledare och/eller annan personal på Kittelfjäll Adventure. Beställaren förväntas uppträda respektfullt gentemot andra deltagare under aktiviteten och får inte uppträda diskriminerande. Beställaren ska vara nykter och ej påverkad av droger under arrangemanget.

  Ansvarig guide eller annan personal på Kittelfjäll Adventure har rätt att avvisa Beställaren om denne utgör fara för sig själv eller någon annan eller i det fall Beställaren bryter mot något av ovanstående. I förekommande fall görs inga avdrag på avgiften för den bokade aktiviteten.

  Beställare som efter det att aktiviteten påbörjats avviker från aktiviteten är skyldig att meddela detta till Kittelfjäll Adventure.

  8. Vållande av skada
  Beställaren är ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

  9. Behandling av personuppgifter

  Kittelfjäll Adventure AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas via avtalet som ingås i och med att du bokar en aktivitet eller anmäler dig till någon av våra kurser. Uppgifterna samlas in direkt från dig som deltagare och utgörs av kontaktuppgifter (namn, e-postadress, adress och telefonnummer) och övriga för vardera aktivitets eller kurs relevanta uppgifter, som behövs för att kunna fullgöra avtalet mellan Kittelfjäll Adventure AB och dig, dels för administration av deltagandet, dels för din trygghet under aktivitets- eller kurstiden och i samband med kurs för tillhandahållande av kursintyg över din/dina kurser. Uppgifter som är relevanta för din trygghet under aktiviteten/kursen kan exempelvis omfatta kontaktuppgifter till närmast anhörig, relevant medicinsk information eller liknande. Uppgifter relevanta för din trygghet under kursen raderas direkt efter genomförd aktivitet/kurs.

  Som registrerad har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande till personuppgiftsbehandlingen. Detta gör du genom att kontakta Kittelfjäll Adventure AB, skriftligen till info@kittelfjalladventure.se eller på telefon 070-3763158. Observera dock att ett återkallande av ditt medgivande medför att dina uppgifter om genomförda kurser samt kursintyg om detta då kommer att raderas ur vårt system. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  I samband med SVELAV-kurser registrerar vi också ditt namn och din mailadress hos SVELAV. Detta görs för att du ska kunna få ett intyg på genomförd kurs och för att vi ska kunna skicka ut en utvärdering till dig efter avslutad kurs. För information om personuppgiftsbehandling, begäran om rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter hos SVELAV hänvisar vi till www.svelav.se där du hittar aktuella kontaktuppgifter.

  Vid våra aktiviteter och kurser tas ibland foton med syfte att visa upp vår verksamhet för allmänheten, i vår marknadsföring och genom våra informationskanaler. Genom att godkänna våra bokningsvillkor godkänner du också förvaring och publicering av dessa bilder. Vill du inte vara med på några fotografier meddelar du din guide och/eller kursledare om detta på plats så respekteras din önskan.

  Foton är att betrakta som personuppgifter. Som registrerad har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande till personuppgiftsbehandlingen, dvs. både lagring och publicering av foton. Detta gör du genom att kontakta Kittelfjäll Adventure AB, skriftligen till info@kittelfjalladventure.se eller på telefon 070-3763158. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  10. Avbeställning gjord av leverantören
  Leverantören reserverar sig för att i vissa situationer vara tvungen att ställa in aktivitet. Om det inte går att hitta ett nytt datum som passar beställaren återbetalas hela den summa som beställaren betalat till leverantören.

  11. Ändringar i arrangemanget
  Kittelfjäll Adventure AB ansvarar för att arrangemanget så långt det är möjligt stämmer överens med beskrivningen. Kittelfjäll Adventure AB får ändra villkoren för arrangemanget i den mån Beställaren kan erbjudas likvärdiga tjänster. Detta kan tex. innebära ändringar i schema eller upplägg vid väderförändringar eller annat utanför Kittelfjäll Adventures kontroll som kräver att vi anpassar verksamheten.

  12. Reservation för prisändringar
  Om kostnader enligt beställningen ökar till följd av ökade skatter, devalvering, myndigheters beslut eller därmed liknande omständigheter har leverantören rätt att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Om leverantören vill reservera sig mot prishöjningar av andra skäl än vad som anges ovan, skall leverantören vid bokningstillfället tydligt ange att prisförändringar kan komma att ske. Leverantören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.

  13. Force majeure
  Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

  14. Tvistlösning
  Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

  Tack för din bokning!
  Har du några frågor är du välkommen att höra av dig!
  info@kittelfjalladventure.se eller 070-3763158

  Dessa bokningsvillkor gäller från och med 2023-01-30 tillsvidare.

  Dessa utrustningslistor är framtagna för dig som deltar på någon av våra sommaraktiviteter på fjället. Den är särskilt anpassad efter vår verksamhet och de förutsättningar för vilka vi turar med dig som gäst på sommarfjället.

  Har du frågor eller funderingar som rör din utrustning inför en aktivitet bokad hos oss, hör gärna av dig till info@kittelfjalladventure.se eller direkt till din personliga guide.

  Vandring

  • Vandringskängor
  • För ändamålet anpassade kläder (skalkläder, bekväma kläder för rörelse)
  • Förstärkningsplagg
  • Ryggsäck (finns att låna)
  • Lunch och snacks att äta på fjället
  • Vatten
  • Vindsäck (finns att låna)
  • Handskar
  • Mössa
  • Telefon
  • Personliga mediciner (vid behov)
  • Stavar (frivilligt)

  MTB-cykling

  • Cykelskor eller gympaskor
  • Hjälm
  • För ändamålet anpassade kläder (skalkläder, bekväma kläder för rörelse)
  • Förstärkningsplagg
  • Ryggsäck (finns att låna)
  • Lunch och snacks att äta på fjället
  • Vatten
  • Vindsäck (finns att låna)
  • Handskar
  • Mössa
  • Telefon
  • Personliga mediciner (vid behov)

  Yoga

  • Vandringskängor
  • För ändamålet anpassade kläder (skalkläder, bekväma kläder för rörelse)
  • Förstärkningsplagg
  • Ryggsäck (finns att låna)
  • Yogamatta (finns att låna)
  • Lunch och snacks att äta på fjället
  • Vatten
  • Vindsäck (finns att låna)
  • Handskar
  • Mössa
  • Telefon
  • Personliga mediciner (vid behov)
  • Stavar (frivilligt)

  Under våra yogavandringar kan det vara skönt att ta med extra tjocksockar och varmare förstärkningsplagg i ryggsäcken, då vi slår oss ner på olika platser under turen för yoga i lugnt tempo och blåsten på fjället kan göra att det utan varma förstärkningsplagg blir kyligt.

  Denna utrustningslista är framtagen för dig som deltar på någon av våra vinteraktiviteter på fjället. Den är särskilt anpassad efter vår verksamhet och de förutsättningar för vilka vi turar med dig som gäst på vinterfjället.

  Har du frågor eller funderingar som rör din utrustning inför en aktivitet bokad hos oss, hör gärna av dig till info@kittelfjalladventure.se eller direkt till din personliga guide.

  Topptur/Offpistguidning/Lavinkurs

  • Skid- eller splitboardutrustning
  • Stighudar
  • Hjälm
  • Första förband
  • Klädsel för att vara utomhus på vinterfjället
  • Förstärkningsplagg
  • Termos
  • Skidglasögon
  • Lavinsäkerhetsutrustning: transceiver, spade, sond och lavinryggsäck (om du inte har egen lavinsäkerhetsutrustning kan du låna av oss under bokad aktivitet).

  Kittelfjäll Adventure AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas via avtalet som ingås i och med att du bokar en aktivitet eller anmäler dig till någon av våra kurser. Uppgifterna samlas in direkt från dig som deltagare och utgörs av kontaktuppgifter (namn, e-postadress, adress och telefonnummer) och övriga för vardera aktivitets eller kurs relevanta uppgifter, som behövs för att kunna fullgöra avtalet mellan Kittelfjäll Adventure AB och dig, dels för administration av deltagandet, dels för din trygghet under aktivitets- eller kurstiden och i samband med kurs för tillhandahållande av kursintyg över din/dina kurser. Uppgifter som är relevanta för din trygghet under aktiviteten/kursen kan exempelvis omfatta kontaktuppgifter till närmast anhörig, relevant medicinsk information eller liknande. Uppgifter relevanta för din trygghet under kursen raderas direkt efter genomförd aktivitet/kurs.

  Som registrerad har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande till personuppgiftsbehandlingen. Detta gör du genom att kontakta Kittelfjäll Adventure AB, skriftligen till info@kittelfjalladventure.se eller på telefon 070-3763158. Observera dock att ett återkallande av ditt medgivande medför att dina uppgifter om genomförda kurser samt kursintyg om detta då kommer att raderas ur vårt system. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  I samband med SVELAV-kurser registrerar vi också ditt namn och din mailadress hos SVELAV. Detta görs för att du ska kunna få ett intyg på genomförd kurs och för att vi ska kunna skicka ut en utvärdering till dig efter avslutad kurs. För information om personuppgiftsbehandling, begäran om rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter hos SVELAV hänvisar vi till www.svelav.se där du hittar aktuella kontaktuppgifter.

  Vid våra aktiviteter och kurser tas ibland foton med syfte att visa upp vår verksamhet för allmänheten, i vår marknadsföring och genom våra informationskanaler. Genom att godkänna våra bokningsvillkor godkänner du också förvaring och publicering av dessa bilder. Vill du inte vara med på några fotografier meddelar du din guide och/eller kursledare om detta på plats så respekteras din önskan.

  Foton är att betrakta som personuppgifter. Som registrerad har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande till personuppgiftsbehandlingen, dvs. både lagring och publicering av foton. Detta gör du genom att kontakta Kittelfjäll Adventure AB, skriftligen till info@kittelfjalladventure.se eller på telefon 070-3763158. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  Kittelfjäll Adventure AB vill alltid att du kontaktar oss per telefon på 070-693 58 64 om du vill att barn eller ungdomar ska delta i någon av våra aktiviteter. Oftast är det möjligt, men varje aktivitet kräver olika förkunskaper, förmågor och erfarenhet, vilket gör att vi i dialog med vårdnadshavare vill försäkra oss om att det aktuella barnet/barnen eller ungdomen/ungdomarna kan delta på ett tryggt sätt i den tänkta aktiviteten.

  För att personer under 18 år ska kunna delta i våra aktiviteter krävs underskrift av målsman i dokumentet som länkas här. Det ifyllda dokumentet mailas före bokad aktivitets start till info@kittelfjalladventure.se

  Kittelfjäll Adventure AB förbehåller oss rätten att i varje enskilt fall avgöra om en person under 18 år kan delta vid en aktivitet och om denne kan delta själv eller om målsman måste vara närvarande under aktiviteten.