Vill du förbereda dig för självständigt yrkesmässigt arbete i lavinterräng? Kunna samla och tolka information om lavinfara, värdera risker för laviner och bedöma lavinfara?

Under kursen SVELAV Pro 2, den 2-8 februari  i Kittelfjäll, med lavinforskare Stefan Mårtensson som huvudinstruktör, kommer du att utveckla dina kunskaper om snö och laviner till en professionell nivå. Du lär dig att gräva snöprofiler, samla och tolka information om lavinfara och att på ett fackmannamässigt sätt vidareförmedla och diskutera informationen med andra. Under ledning eller med hjälp av arbetsrutiner utvecklar du kunskap för att kunna ta ett visst ansvar även för andras säkerhet. Du kommer att stärka din förmåga att vidta riskreducerande åtgärder, även under försvårande omständigheter. Efter kursen ska du kunna genomföra kamraträddning, även under försvårande omständigheter, överlämna ansvaret till organiserad räddning och delta i organiserad räddning.

Stefan Mårtensson har arbetat med laviner professionellt i över 20 år, som föreläsare och konsult. Han är lavinforskare vid Luleå Tekniska Universitet, en av initiativtagarna till och lavinskribent på lavinprognoser.se och har många år av fältarbete bakom sig. Mänskliga faktorer står i fokus för hans forskning om laviner. Varför utsätter vi oss för risker? Vad påverkar hur vi agerar? Med Stefan Mårtensson som kursledare får du ett yrkesliv av erfarenheter att lära av och diskutera kring.

Läs mer om kursen i vår utbildningskalender.