Snö & Lavinkurser

Snö & Lavinkurser

SLAO LAVIN 0

Tidsåtgång: 2-3h
Antal: Minst 2, max 20 personer.
Pris: 499 kr per person.
Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Med kunskap om laviner och dess förutsättningar kan du enklare förutse eller undvika lavinfarliga platser. Slao 0 är en teoretisk utbildning om laviner och hur du undviker dem.

SNÖ OCH LAVIN

Tidsåtgång: 2h.
Antal: Minst 2, max 3 personer.
Pris: 499 kr per person.

Tänk på din och andras säkerhet. Träna dig i att använda spade, sond och tranceiver. All utrustning ingår.

130420 kittelgirls44